Προσβασιμότητα

Η σελίδα πληρεί τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG(2.0) για εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0

 • Αναγνώστης οθόνης
  • Επιλέξτε ένα κομμάτι του κειμένου με το ποντίκι σας.
  • Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει η ανάγνωση.
  • Πατήστε το κουμπί  για να γίνει προσωρινή παύση της ανάγνωσης.
  • Πατήστε το κουμπί  για να σταματήσει η ανάγνωση εντελώς.
 • Αύξηση και μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς
  • Για να αυξήσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στα κείμενα της ιστοσελίδας, χρησιμοποιήστε την επιλογή
  • Για να μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στα κείμενα της ιστοσελίδας, χρησιμοποιήστε την επιλογή
  • Για να επαναφέρετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στην αρχική προεπιλογή, χρησιμοποιήστε την επιλογή
 • Εναλλαγή υψηλής αντίθεσης για άτομα με τύφλωση και μειωμένη όραση
  • Για να ενεργοποιήσετε την υψηλή αντίθεση στο βασικό κείμενο χρησιμοποιήστε την επιλογή

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

FACEBOOK

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

TIMAΙδρυτικός Δωρητής